Undertryck skapar möjligheter

Vakuumteknik ger en skonsam, snabb och enkel hantering.

Tekniken används i många sammanhang: Sugkoppar och vakuumpumpar greppar, lyfter och håller produkter.

Vakuumpumpar sänker trycket i kärl och får vätskor att förångas.

Pulver och bulkmaterial "vakuumtransporteras" i rörsystem.

Belker jobbar med produkter från kända leverantörer. Läs mer på respektive företags hemsida:

Produkt

Automation med vakuum

piab

Vakuumpumpar, sugkoppar och tillbehör för ett stort antal processer inom automatiserad materialhantering och fabriksautomatisering.

Läs mer på piab.se

Vakuumkomponenter

Vacuplus

Vårt eget program Vacuplus® med egna produkter och delsystem. 
Här hittar du även lämpliga tillbehör från många olika leverantörer.

Läs mer på vacuplus.se

Bulktransport

Vacubulk

Under vårt eget varumärke Vacubulk® har vi samlat allt runt
pulver-/bulktransport i rörsystem.
Vakuumtransportörer, tömmare, rörsystem m.m.

Läs mer på vacubulk.se

Vakuumlyft

Fezer

Ett brett program för att lyfta, flytta och hålla "lyftobjekt".
Speciellt lämpligt för tyngre objekt - 100 kg och upp mot flera ton.

Läs mer på fezer.com