Montage- och service av vakuum

Vi erbjuder montage och service av både kompletta vakuumsystem och komponenter.

- Reparation och renovering av Ejektorpumpar
- Reparation och renovering av Elvakuumpumpar
- Felsökning vakuumsystem
- Montage av rörsystem för vakuumtransport
- Totalåtaganden vid montage av kompletta anläggningar


Serviceavtal

Vi tecknar gärna serviceavtal där vi åtar oss att serva vakuumanläggningar med jämna serviceintervall.
Det kan t.ex. handla om underhållsservice av vakuumtransportörer 1-2 gånger/år.
Många av våra kunder som tidigare skött underhållsservice själva märker att driftstoppen minskar kraftigt när de i stället gått över till serviceavtal.