START  |  PRODUKTER  |  FÖRETAGET  |  KONTAKT       

vakuum

Undertryck skapar möjligheter

Vakuumteknik ger en skonsam, snabb och enkel hantering.

Tekniken används i många sammanhang: Sugkoppar och vakuumpumpar greppar, lyfter och håller produkter.

Vakuumpumpar sänker trycket i kärl och får vätskor att förångas.

Belker jobbar med produkter från kända leverantörer. Läs mer på respektive företags hemsida:

PIAB
Vakuumsystem och komponenter [»]


VacuPlus

Vakuumkomponenter för automatisering [»]

Vacubulk
Utrustning för pulver- och bulktransport [»]

vacufix

Vakuumkomponenter för
tung godshantering [»]

 
 
tp
        Belker Vakuumteknik AB      Karlstad 054-558090 | Göteborg 031-253900